Torna

Forum Institucional de Qualitat del Sector Públic de les Illes Balears

Tornar al llistat de notícies

08/04/2016

Nova reunió del Foro 01/04/2016

Seu de l'Autoritat Portuària de Balears (Moll vell, 5)

Temes a tractar:

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2.- Resum de l'activitat del Fòrum del darrer any

3.- Proposta de noves iniciatives

4.- Torn obert de paraules