Torna

Forum Institucional de Qualitat del Sector Públic de les Illes Balears

MEMÒRIA D'ACTIVITATS DEL FÒRUM INSTITUCIONAL DE QUALITAT EN EL SECTOR PÚBLIC DE LES ILLES BALEARS

GENER DE 2013 - ABRIL DE 2014

Elaborada per la UIB (Coordinador)

UIB color centrat.jpg

 

Accés a la Memòria