Torna

Forum Institucional de Qualitat del Sector Públic de les Illes Balears

 

DIA 22 DE ABRIL (CRUCERO MSC PREZIOSA)

 

17:45h:               PRESENTACIÓ FORUM DE LA QUALITAT

Coordinador del FORUM INSTITUCIONAL DE LA QUALITAT del Sector Públic de les Illes Balears.

PDF D. Jorge Martín (Cap de Qualitat i Innovació de l'Autoritat Portuària de Balears).

18:15h:               FACTORS QUE INFLUEIXEN EN UN DESTÍ TURÍSTIC

PDF D. Miguel Payeras (Gerent Cluster Balears.t.): "Competitivitat Turística".

18:45h:               BLOC I: QUALITAT EN ELS SERVEIS TECNOLÒGICS DE LA INFORMACIÓ (Taula Rodona)

Moderador: D. Rafael Salaberri (Director Adjunt de la Delegació de la Agencia Tributària de les Illes Balears).

PDF D. Maurici Socías (Director de Mallorca Wi-fi).

PDF D. Pablo Velarde (Sales Manager de CISCO).

PDF D. Julio Moreno (Director d'Enginyeria d'El Corte Inglés).

PDF D. Raul Gonzalez (Responsable de SmartCities de CELLNEX).

 

DIA 23 DE ABRIL (ESTACIÓ MARÍTIMA NÚMERO 4-PORT DE PALMA)

9:00h:                  BLOC II: QUALITAT EN ELS SERVEIS DE SEGURETAT I EMERGÈNCIAS (Taula Rodona)

Moderador:  PDF D. Jaime Tovar (Responsable del Gabinet Tècnico de Planificació i Qualitat. Policía Local de l'Ajuntament de Calviá).

PDF D. Antonio Jesús Orantos (Tinent Coronel cap d'Operaciones de la Guardia Civil).

PDF D. Antoni Morey (Comissari responsable de la Comissaria de Policia Comunitària) i D. Miguel Quetglas  (Inspector Cap del Districte Litoral) de la Policia Local de Palma.

PDF D. Marcos Frías  (Inspector-Cap del Gabinet del Cap Superior del Cos Nacional de Policia) i D. Eduardo García (Inspector especialista en policia científica) del Cos Nacional de Policia.

PDF D. Job Torres (Cap de l'Àrea TIC del SEIB 112. Direcció General d'Interior, Emergèncias i Justícia del Govern de les Illes Balears)

10.00 h:              "PECHA-FÒRUM"

PDF José Antonio Abad

PDF Juan Llorca.- Presentació de la Implantació a la gestió destí ED04

PDF Fernando Monar

PDF Maribel Fullana.- Seguridad alimentaria Mercapalma

PDF Antonio Carmona.- Pres TIE Calidad Dest Turísticos Ports balears

PDF Bartomeu Alorda

PDF Diego Zaforteza

 

11:30h:               BLOC III: QUALITAT EN ELS RECURSOS CULTURALS (Taula Rodona)

Moderador: D. Fernando Monar (Vicesecretari de la Delegació del Govern de les Illes Balears).

PDF Dña. Josefina Sintes (Gerent de Eurolocal Mallorca).

PDF Dña. Joana Gual (Tècnica del Servei de Patrimoni Històric del Consell  Insular de Menorca).

PDF Dña. Alejandra Ferrer (Consellera de Turismo, Comerç i  Movilitat del Consell Insular de Formentera).                                                 

12:30h:               BLOC IV: QUALITAT EN LES INFRAESTRUCTURES (Taula Rodona)

Moderador: D.Antonio Comas  (Director Provincial de la Tesoreria General de la Seguretat Social  de les Illes Balears).

PDF D. Diego Llorca (Cap de Divisió Gabinet de Direcció  AENA).

PDF D. Juan Carlos Plaza (Director de l'Autoritat Portuària de  Balears).

PDF D. Juan Manuel Pérez Ribas (Enginyer de Conservació i Explotació d'Obres Públiques. CAIB