Torna

Forum Institucional de Qualitat del Sector Públic de les Illes Balears

Contacte amb el Fòrum

La manera de contactar amb el Fòrum és a través de l'Organisme o Institució que té la Coordinació temporal del mateix.

En aquests moments, des de Febrer de 2014, la Coordinació és exercida per:

Autoridad Portuaria de Baleares

portsdebalearsNegH.jpg

Ports de Balears: Moll Vell, 3-5. 07012 Palma de Mallorca

Telèfon 971228150

jmartin@portsdebalears.com

http://www.portsdebalears.com