Torna

Forum Institucional de Qualitat del Sector Públic de les Illes Balears

V Trobada

22 I 23 D'ABRIL DE 2015

TURISME I QUALITAT DELS SERVEIS PÚBLICS

Fòrum Institucional de Qualitat de les Illes Balears

(Creuer MSC Preziosa I ESTACIÓ MARÍTIMA NÚMERO 4)

El Fòrum Institucional de Qualitat en el Sector Públic de les Illes Balears dedica els encontres biennals, les trobades, a la posada en comú i a l'impuls dels valors i principis de la qualitat, des de la perspectiva dels serveis públics i la vinculació que tenen amb diferents estratègies de canvi i de millora.

Aquest cop, la V Trobada s'ha enfocat a vincular les idees de l'activitat del turisme, la principal indústria de les Illes, i de la qualitat dels serveis públics, convençuts que l'alta qualitat del conjunt de serveis que presten les institucions públiques impacta positivament en un determinat territori, en una destinació turística, com és el nostre cas.

Des d'aquesta perspectiva, la Trobada té com a objecte compartir entre els membres del Fòrum els avenços produïts en aquests dos darrers anys, i explicar a la ciutadania i als professionals del sector turístic en general el nivell en què es troben aquests serveis, sempre des de la perspectiva de l'impacte en la societat i en el territori com a destinació turística, així com en els visitants i turistes potencials.

Tots els membres del Fòrum estam convençuts que el nivell de prestació dels serveis públics és bo, però també que pot seguir millorant.

Per això, els ponents institucionals -dels àmbits de la seguretat, de les infraestructures, de la tecnologia, dels recursos, etc.- parlaran de qualitat dels serveis públics en sentit ampli: d'integrar qualitat i modernització en l'acció de govern i en la gestió de les administracions; d'obertura i proximitat a la ciutadania; d'eficiència i sostenibilitat; d'innovació i tecnologies orientades a la ciutadania; de fórmules organitzatives i de coordinació; d'anàlisi i avaluació; de participació; de desenvolupament de les capacitats de les empleades i els empleats públics, d'adopció de sistemes de gestió de la qualitat (models d'excel·lència o normes ISO 9000) i de desenvolupament de fórmules de reconeixement. Però també prestaran molta atenció als avenços i a les expectatives dels participants no institucionals en aquestes àmbits.

En fi, des de l'intercanvi i l'escolta activa pretenem seguir contribuint a la millora contínua, un cop més, amb la contribució de tots.

 La V Trobada s'organitza com una activitat oberta a totes les administracions públiques, entitats de l'àmbit privat i persones interessades. És una activitat gratuïta que només requereix la inscripció prèvia, sempre limitada a l'aforament de les sales on es du a terme.

Places limitades: Per raons de seguretat per a l'accés a zones restringides és imprescindible inscriure-s'hi prèviament a la pàgina web  http://forodecalidad.caib.es

No obstant això, atès el nombre limitat de l'aforament, no es podrà considerar inscrit fins que rebi el mail de confirmació.

Telèfon de contacte: 971 784800 (extensió 65673 o 68474)

Correu electrònic de contacte: relacionsciutadanes@caib.es