Torna

Fons Europeus

Missió 

  

El FSE respalda les polítiques dels Estats membres per centrar l'estrategia de Lisboa en el creixement i l'empleo. Aquestes polítiques estan estretament relacionades amb les Orientaciones Generales de Política Económica (OGPE), amb la Estrategia Europea de Empleo (EEE) i amb les directrices para el empleo . Més concretament, el FSE té per objectiu:

  • aconseguir la plena ocupació;
  • millorar la qualitat i productivitat del treball;
  • promoure la integració social (en particular, l'accés de les persones desfavorides a l'ocupació);
  • reduïr les disparitas nacionals, regionals i locals en matèria d'ocupació.