Torna

Fons Europeus

banda.jpg

Convocatòries cofinançades pel Fons Social Europeu

 

Resolució Organisme

 Pressupost 

Núm.

BOIB

Data

BOIB

Any

Convocatòria d'ajudes econòmiques cofinançades pel FSE del PO 2007-2013 per desenvolupar cursos d'aprenentatge professional inicial (CAPI) per a entitats privades sense finalitat de lucre, associacions emprearials sense finalitat de lucre i centres educatius privats sostinguts amb fons públics. Resolució de la consellera d'Educació i Cultura de 19 de maig de 2009 (BOIB 75 de 25 de maig de 2009)

DGFPAP

1.050.000 €

75

23/05/209

2009

Convocatòria d'ajudes cofinançades pel FSE a través del PO 2007-2013 per desenvolupar cursos d'aprenentatge professional inicial per a ajuntaments i entitats locals menors. Resolució de la consellera d'Educació i Cultura de 29 de maig de 2009 (BOIB 79 de 2 de juny de 2009)

DGFPAP

550.000 €

79

02/06/2009

 2009

Convocatòria de subvencions públiques per al període 2009-2010 per fer pràctiques formatives en oficines de l'Institut de Turisme d'Espanya (Turespaña) i per perfeccionament lingüístic, cofinançades en un 50% pel FSE dins el marc del PO de les Illes Balears 2007-2013. Resolució de la consellera de Treball i Formació de 12 de maig de 2009 (BOIB 80, de 4 de juny de 2009)

DGOF

168.000 €

80

04/06/2009

2009

Convocatòria de subvencions per a l'any 2009 per implantar i fomentar els plans d'igualtat i conciliació a les pimes, cofinançada en un 50% pel Fons Social Europeu per mitjà del PO FSE de les Illes Balears 2007/2013. Resolució de la consellera de Treball i Formació de 2 de juny de 2009 (BOIB de 13 de juny de 2009)

DGRSC

120.000€

87

13/06/09

2009

Convocatòria d'ajuts públics per a entitats associatives de cooperatives, de societats laborals, d'iniciatives d'inserció social i de professionals autònoms per realitzar projectes que promoguin l'autoocupació en els nous jaciments d'ocupació i en les TICS, cofinançada en un 50% pel Fons social Europeu per mitjà del PO FSE de les Illes Balears 2007/2013. Resolució de la consellera de Treball i Formació de 18 de juny de 2009 (BOIB de 2 de juliol de 2009)

DGRSC

100.000 €

95

02/07/2009

2009

Convocatòria d'ajuts  per fomentar l'ocupació i la millora de la competitivitat en les cooperatives i societats laborals, cofinançada una part en un 50%  pel FSE en el marc del PO de les Illes Balears 2007/2013. Resolució de la consellera de Treball i Formació de 23 de juliol de 2009 (BOIB de 4 d'agost de 2009)

DGRSC

402.907 €

113

04/08/2009

2009

Resolució de la consellera de Treball i Formació de 11 d'agost per la qual s'aprova l'ampliació del crèdit assignat a la Resolució de 2 de juny de 2009, per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions per implantar i fomentar els plans d'igualtat i conciliació a les pimes, cofinançada en un 50% pel Fons Social Europeu per mitjà del PO FSE de les Illes Balears.

DGRSC

Inicial 120.000 € Ampliació 100.855 € Total 220.855 € 121 20/08/2009 2009
Convocatòria d'ajuts públics per fomentar l'estabilitat en l'ocupació per mitjà de la contractació indefinida i fixa discontinua, cofinançada en un 50% pel FSE per mitjà del PO de les Illes Balears 2007/2013. Resolució de la consellera de Treball i Formació de 13 d'agost de 2009 (BOIB de 20 d'agost de 2009) DGOF 950.000 € 121 20/08/2009 2009
Convocatòria per al període 2009-2010 per presentar sol.licituds de programació de serveis orientats cap a processos d'acompanyament a l'ocupació per a col.lectius vulnerables, cofinançada pel FSE per mitjà del Po de les Illes Balears 2007/2013. Resolució de la consellera de Treball i Formació de 8 de setembre  de 2009 ( BOIB de 12 de setembre de 2009) SOIB 4.909.500 € 133 12/09/2009 2009
Convocatòria per concedir ajuts públics per fomentar l'estabilitat en l'ocupació per mitjà de la contractació indefinida i fixa discontínua, cofinançada en un 50% pel Fons Social Europeu per mitjà del Programa Operatiu FSE de les Illes Balears 2007-2013, dins l'eix 2 tema prioritari 66. DGT 400.000€ 87 10/06/2010 2010
Resolució de la consellera de Turisme i Treball de 2 d'agost de 2010 per la qual es modifica la Resolució del conseller de Treball i Formació de 31 de maig de 2010 per la qual s'aprova la convocatòria per concedir ajuts públics per fomentar l'estabilitat en l'ocupació per mitjà de la contractació indefinida i fixa discontínua, cofinançada en un 50% pel Fons Social Europeu per mitjà del Programa Operatiu FSE de les Illes Balears 2007-2013, dins l'eix 2 tema prioritari 66 (BOIB núm. 87, de 10 de juny). DGT 120 17/08/2010 2010
Convocatòria per concedir ajuts públics per a accions formatives en matèria de prevenció de riscs laborals, corresponents a l'exercici pressupostari de l'any 2010. DGSL 282.600 € 90 15/06/2010 2010
convocatòria per a concedir ajuts públics per a projectes i programes d'investigació i actuació en salut laboral, corresponent a l'exercici pressupostari de l'any 2010 (BOIB núm. 90 de 15-06-2010) DGSL 471.003€ 90 15/06/2010 2010
Convocatòria ajudes econòmiques cofinançades pel Fons Social Euroopeu a través del Programa Operatiu de les Illes Balears pel període 2007-2013, dins l'eix 3, tema prioritari 73 pel curs 2010-2011, per desenvolupar els programes de qualificació professional inicial impartits com a cursos d'aprenentatge professional inicial per a ajuntaments i entitats locals menors (BOIB núm. 92 de 19-06-2010) DGFPAP 550.000€ 92 19/06/2010 2010
Convocatòria per concedir ajuts públics per fomentar l'ocupació i la millora de la competitivitat en les cooperatives i societats laborals, cofinançats en un 50% pel Fons Social Europeu per mitjà del programa operatiu pluriregional "Adaptabilitat i ocupació" dins el període de programació 2007-2013; per concedir uns altres ajuts cofinançats en un 50% pel Fons Social Europeu en el marc del Programa Operatiu FSE de les Illes Balears 2007-2013, i per concedir ajuts consistents en l'abonament de les quotes de la Seguretat Social a les persones perceptores de la prestació per desocupació en la modalitat de pagament únic (BOIB núm. 92 de 19-06-2010). DGRSC 603.882 € 92 19/06/2010 2010
Convocatòria d'ajuts públics per a entitats associatives de cooperatives, de societats laborals i d'iniciatives d'inserció social per realitzar projectes que promoguin l'autoocupació en els nous jaciments d'ocupació i en les TICS, cofinançada en un 50% pel Fons Social Europeu per mitjà del Programa Operatiu FSE de les Illes Balears 2007-2013 (BOIB núm. 95 de 24-06-2010). DGRSC 60.000€ 95 24/06/2010 2010