Torna

Fons Europeus

Bones pràctiques

 

En aquest apartat es donaran a conèixer les bones pràctiques en gestió del FSE, i en actuacions en informació i comunicación del mateix, realizades durant el període 2007-2013.

 

Bones pràctiques 2009

A través d'intenet, una de les eines més destacades d'informació i comunicació, tenim accés a Facebook, una de les xarxes socials més destacades dels dos darrers anys, actualment amb més de 400 milions d'suaris. Per tot això, la creació d'un perfil a Facebook del Programa Operatiu del FSE Balears, és una manera innovadora de presentar i donar a coneixer el Programa Operatiu, i d'arribar a un nombre major d'usuaris, que tal vegada no tenen coneixement de la pàgina web del FSE Illes Balears, i els quals tenen un enllaç de l'esmentada pàgina. 

Facebook en ser una xarxa social tan popular arriba a molta gent, de fet, altres organismes fan ús d'aquesta xarxa, com per exemple el Govern de les Illes Balears i la Comisió Europea

Amb les publicacions en el mur del nostre perfil, expliquem als nostres visitants les activitats que duem a terme, i tenen l'oportunitat de fer comentaris, sugerencies, deixar les seves opinions, etc. També ens permet crear grups amb interesos comuns, esdeveniments, mostrar fotografies i videos dels esmentats esdeveniments, etc.

Amb Facebook podem arribar a un gran nombre d'usuaris d'aquesta xarxa social. Aquests usuaris poden ser grups creats també amb un perfil, com per exemple associacions d'empreses, sindicats, alhora que també es molt més fàcil contactar amb un gran número d'usuaris no registrats en cap grup.

 

Bones pràctiques 2010.pdfBones pràctiques 2010.pdf

 

Ver imagen en tamaño completo