Torna

Fons Europeus

Àmbit d'aplicació i prioritats

 

Dins el marc dels objectius de «convergència» i de «competitivitat regional i ocupació», el FSE dona suport a accions dels Estats membres encaminats a donar resposta a les prioritats següents:

  • millorar la capacitat d'adaptació dels treballadors, les empreses i els empresaris, amb l'objecte d'augmentar d'aquesta manera la previsió i la gestió positiva del canvi econòmic;
  • facilitar l'accés a l'ocupació i la inserció duradera dins el mercat de treball de les persones inactives i de les que busquen feina;
  • evitar la desocupació, en particular la desocupació de llarga durada i la desocupació dels joves;
  • recolzar l'envelliment actiu i la prolongació de la vida laboral;
  • incrementar la participació dins el mercat laboral;
  • potenciar la integració social de les persones desfavorides amb vistes a la seva inserció duradera a l'ocupació;
  • lluitar contra totes les formes de discriminació dins el mercado de treball;
  • reforçar i ampliar el capital humà;
  • promoure les associacions.