Torna

FINESTRETA DE TRAMITACIÓ D'INSTAL·LACIONS DE PRODUCCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA A PARTIR DE FONS RENOVABLES, COGENERACIÓ I RESIDUS DE MÉS DE 100 kW

Passa 15. Autorització de l'explotació definitiva i inscripció definitiva en el Registre administratiu d'instal·lacions de producció

L’autorització d’explotació definitiva s’ha de fer conjuntament amb la inscripció definitiva en el Registre administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica, per la qual cosa el promotor ha de presentar una sol·licitud conjunta dirigida a la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic (obtenir sol·licitud) juntament amb l’acreditació del compliment dels requisits exigits per als subjectes del mercat de producció i, si escau, dels resultats de la prova de potència bruta, neta i mínima establertes en l’article 37 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny.


La sol·licitud d’explotació definitiva i d’inscripció definitiva s’ha de resoldre en el termini màxim d’un mes des de la sol·licitud.