Torna

Proves de Certificació EOI Balears

                  Nivell Intermedi B2

               ARwordledialeg.png

 

         

           Mostra de la provaAvançatarabmostra.pdf ARAB B2.pdf 

           Àudio 1: Arxiu Multimedia  ARAB B2 CTO1.mp3

           Àudio 2: CTO2.mp3 ARAB B2 CTO2.mp3

           Àudio 3: CTO3.mp3  ARAB B2 CTO3.mp3