Torna

Departament de Cultura

MAP TEATRE

La Delegació de la Presidència per a la Cultura, dins el projecte de Foment de la Cultura i del Patrimoni, ha de donar accés a la cultura, en el seu vessant més formatiu, a tota la ciutadania de les Illes Balears i ha de mantenir i incrementar el pressupost i les accions per apropar la cultura al món educatiu, als joves i a la ciutadania.

Atès això i per tal de potenciar l’aprenentatge i el foment de les arts escèniques als centres educatius, des de la Delegació de la Presidència per a la Cultura volem, conjuntament, amb la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, continuar amb el projecte de MAP Teatre i engegar MAP Feim teatre a primària.

MAP és un projecte d’intervenció als centres educatius per ajudar a desenvolupar l’expressió artística com a vehicle de comunicació i comprensió dels éssers humans, tant en l’àmbit de l’educació formal com en la no formal.