Torna

Currículums educació CAIB

LOMCE:Resum estructura i càrrega horària

LOMCE: Normativa currículum batxillerat

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Anàlisi musical

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Anatomia aplicada

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Arts escèniques

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Biologia

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Biologia i geologia

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Ciències de la terra i el medi ambient

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Cultura audiovisual

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Cultura científica

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Dibuix artístic

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Dibuix tècnic

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Disseny

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Economia

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Economia de l'empresa

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Educació física

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Filosofia

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Física

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Física i química

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Fonaments d'administració i gestió

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Fonaments de l'art

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Geografia

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Geologia

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Grec

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Història d'Espanya

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Història de l'art

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Història de la filosofia

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Història de la música i la dansa

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Història del món contemporani

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Imatge i so

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Literatura universal

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Llatí

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Llengua castellana i literatura

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Llengua catalana i literatura

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Llenguatge i pràctica musical

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Matemàtiques

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Matemàtiques aplicades a les ciències socials

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Primera llengua estrangera

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Psicologia

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Química

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Religió catòlica

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Segona llengua estrangera

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Tècniques d'expressió graficoplàstica

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Tecnologia industrial

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Tecnologies de la informació i la comunicació

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Volum

desc_acrobat.gif

VERSIÓ CONSOLIDADA: Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 20 de maig de 2015 per la qual es desplega el currículum del batxillerat a les Illes Balears.

desc_acrobat.gif

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 27 de març de 2017 per la qual s’aproven les instruccions que regulen el procediment per autoritzar la flexibilització de la durada de les diverses etapes educatives als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu associades a altes capacitats intel·lectuals.
BOIB núm. 39, d'1 d'abril de 2017.

desc_acrobat.gif

Correcció d’errades advertides en la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 27 de març de 2017 (BOIB núm. 39, d’1 d’abril) per la qual s’aproven les instruccions que regulen el procediment per autoritzar la flexibilització de la durada de les diverses etapes educatives als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu associades a altes capacitats intel·lectuals.
BOIB núm. 58, de 13 de maig de 2017

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Annex 2 - Proposta de flexibilització del període d’escolarització.

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Annex 3 - Informe de l’equip docent.

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Annex 4 - Conformitat dels pares o tutors amb les mesures proposades.