Torna

Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar

 

 Normativa i protocols

Normativa Protocols Inspecció

 

PDFDecret de drets i deures dels alumnes i normes de convivència de centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears

 

PDFAcord de coordinació entre la Conselleria d'Educació i Universitat i la Fiscalia Delegada de Menors en relació amb les comunicacions dels centres docents a aquesta Fiscalia refrents a fets amb repercussions sobre els drets dels menors.

Instruccions 1-2017 desprotecció i maltractament.pdfInstrucció 1/2017, de 19 de gener de 2017, del director general d’Innovació i Comunitat Educativa per a la detecció, notificació i intervenció en situacions de desprotecció (risc o desemparament) de menors als centres docents de les Illes Balears.pdf

PDFAcord de col·laboració entre la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i la Conselleria d'Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears per fomentar i impartir formació al professorat en la detecció i  notificació de casos de maltractament infantil.

resolució protocol assetjament signada.pdfResolució del director general d'Innovació i Comunitat Educativa de 25 d'abril de 2016 per al qual s'aprova el Protocol de la prevenció, detecció i intervenció de l'assetjament escolar als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears.pdf

BOIB Institut.pdfDecret 10/2008 de 25 de gener, pel qual es crea l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar de les >Illes Balears

1. Protocol de detecció, comunicació i actuacions per a alumnes transsexuals i transgènere als centres educatius de les Illes Balears (amb annexos)

2. Protocol trans* en castellano

3. Protocol integral d'atenció sanitària per a persones trans* a les Illes Balears

Editor de Text 4. Protocol de prevenció, detecció i intervenció de l'assetjament escolar de les Illes Balears (doc)

5. Protocolo de acoso escolar en castellano

PDFDubtes i orientacions en cas d'agressió

 

rumi.jpg

RUMI

(Registre Unificat Maltractament Infantil)

 

servei d'atenció a la diversitat

Instruccions absentisme escolar

inspecció.jpg