Torna

Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar

Estudis, publicacions i avaluacions

Memòria de l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar curs 2019-20

desc_PlaCoeducació.png

Pla de Coeducació de les Illes Balears

Memòria de l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar curs 2018-19

Estudi sobre la convivència escolar a l'Educació Secundària Obligatòria de les Illes Balears 2017-2018.

estudi convivència balears 2010.png

Estudi sobre la convivència escolar a l'Educació Secundària de les Illes Balears 2010.

pedagogías queer.png

Pedagogías Queer. Ediciones CELEI (Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva). Autors: Lucas Platero i més...

l'impacte de la violència masclista

L'impacte de la violència masclista i processos de recuperació en la infància i l'adolescència, en les mares i en les relacions maternofilials.

gestión de conflictos.png

La gestión de conflictos en el aula.

el sistema educativo español en la prevención de la radicalización yihadista.png

El sistema educativo español en la prevención de la radicalización yihadista.

informe drogas españa 2018.png

Informe sobre drogas España 2018

informe impacte social llei lgtbi.png

Informe d'impacte social de la Llei 8/2016 LGTBI

Pla de l'Institut 2015-2019 i memòries anteriors

Memòria de l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar curs 2017-18

Memòria de l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar curs 2016-17

Memòria de l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar curs 2015-16

Pla de l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar 2015-19

Memòria de l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar curs 2014-15

Memòria de l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar curs 2013-14

Memòria de l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar curs 2012-13

Informe de les memòries de convivència dels centres curs 2011-12