Torna

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

Tornar al llistat de notícies

27/04/2023

Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears de la modificació no substancial de l’Autorització Ambiental Integrada de la instal·lació de gestió de residus perillosos i no perillosos al P. I. de Ses Veles promoguda per Adalmo SL, consistent en una nova operació de tractament (IPPC M15/2022)