Torna

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

Tornar al llistat de notícies

18/12/2015

MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL DE L'AUTORITZACIÓ AMBIENTAL INTEGRADA DEL COTIR DE SON REUS, PROMOGUDA PER TIRME SA, CONSISTENT EN EL CANVI EN LA GESTIÓ DE LES AIGÜES PLUVIALS DE LA PLANTA DE TRACTAMENT - EXP: IPPC M03/2014