Torna

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

Tornar al llistat de notícies

23/11/2016

Expedient IPPC M13/2014 – Correcció d'errors de l'acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears de 20 de desembre de 2013 corresponent a l'Adaptació a la Directiva 2010/75/CE sobre emissions industrials de l'Autorització Ambiental Integrada de la CT de Maó, promoguda per GAS Y ELECTRICIDAD GENERACIÓN SAU.