Torna

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

Tornar al llistat de notícies

23/11/2016

Expedient IPPC S01/2014 - Proposta d'Acord al Ple de la CMAIB d'incoació de procediment sancionador a l'empresa GAS Y ELECTRICIDAD GENERACIÓN SAU, per la possible comissió de dos infraccions greus de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i controls integrats de la contaminació, en relació a l'Autorització Ambiental Integrada de la CT de Maó.