Torna

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

21a/2021 Projecte d’edifici comercial per supermercat i aparcament T.M. Marratxí

PDF Estudi ambiental

PDF Memòria

PDF Plànol i Plec condicions tècniques