Torna

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

93a/2021 Projecte reforma edificació existent a l’explotació agrícola de Ses Rotes per canvi d’ús al de bodega, polígon 4, parcel·les 139 i 141 T.M. Esporles

PDF Memoria