Torna

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

84a/2019 Reforma i ampliació amb canvi d'ús a l'agroturisme existent a la finca Atalis, polígon 5, parcel·la 119 TM Es Migjorn Gran

PDF Projecte bàsic

PDF Ànnex projecte

PDF Estudi ambiental

PDF Memòria agronòmica

PDF Plànols