Torna

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

82e/2020 Modificació puntual núm. 5 NNSS de planejament per a la reordenació de l’àmbit de la unitat d’execució 6 T.M. Porreres

PDF Annex II Documentació Gràfica

PDF Memòria ambiental

PDF Memòria