Torna

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

82a/2019 Hotel rural al lloc de Torre del Ram, polígon 1, parcel·la 2 TM Ciutadella

PDF Memòria descriptiva

PDF Memòria agronòmica

PDF Document Ambiental

PDF Annex dotacions