Torna

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

7e/2019 Modificació puntual NNSS de Ses Salines, canvi classificació terrenys zona intensiva baixa i creació unitat actuació

PDF Document Ambiental