Torna

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

79a/2022 Ampliació de bodega, polígon 7, parcel·les 96 i 100 T.M. Sencelles

PDF EIA

PDF Planols estudi ambiental

PDF Estudi incidencia paisatgistica