Torna

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

65e/2019 Projecte de modificació PGOU àmbit antiga presó de Palma i terrenys confrontats. T.M. Palma

PDF Estudi mobilitat generada

PDF Estudi ambiental estratègic

PDF Plànol

PDF Plànol

PDF Plànol