Torna

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

63e/2019 MP nº4 NNSS de planejament: admissió ús funerari en la zona artà industrial (AR-IND-1). TM Artà

PDF Document Ambiental

PDF Memòria justificativa