Torna

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

60e/2019 Modificació Puntual NNSS nº 1/2017 relativa a la implantació de l’ús turístic en el nucli urbà. TM Lloseta

PDF Memòria informativa i justificativa

PDF Documentació ambiental