Torna

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

56a/2021 Projecte d’adequació de les cases de Canet a Hotel rural, polígon 6, parcel·la 36 T.M. Esporles

PDF Estudi ambiental

PDF Memòria

PDF Projecte

PDF Plànols