Torna

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

52e/2020 Modificació Puntual del PGOU de Pollença per desclassificació del SUNP-1 Torrent de Sant Jordi (fàbrica Can Morató)

PDF Document ambiental

PDF Memòria informativa i justificativa