Torna

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

43a/2020 Projecte de construcció d’un edifici amb ús de bodega de vi a la finca Al Parico, polígons 14 i 18, parcel·les 8 i 27 T.M. Ciutadella

PDF Memòria projecte

PDF Plànols

PDF Document Ambiental

PDF Memòria Agronòmica