Torna

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

3a/2021 Projecte de bodega per elaboració de vins d’alta qualitat, polígon 2, parcel·les 77, 10 i 9036 T.M. Santa Eugènia

PDF Evaluació ambiental

PDF Projecte

PDF Plànol emplaçament

PDF Plànol localització

PDF Plànol planta baixa

PDF Plànol planta primera