Torna

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

35e/2019 Modificació puntual núm. 93 NNSS de planejament relativa a implantació sistema general viari i d’espais lliures públics TM Santanyí

PDF Document Ambiental

PDF Memòria

PDF Plànol situació

PDF Plànol Àmbit de la modificació

PDF Foto aèria