Torna

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

23e/2020 Modificació puntual PGOU per nova ordenació de l’accés a la carretera Ma 2200 Palma – Port de Pollença en el tram final del sòl urbà des de via Argentina (Pollença)

PDF Document Ambiental

PDF Memòria

PDF Plànols originals

PDF Plànols modificats