Torna

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

22e/2020 Modificació PGOU referent a la classificació com a sòl rùstic del sector de sòl urbanitzable SUP 86-01 Son Gual I i a la delimitació del nucli rural PL-NR Son Gual II T.M. Palma

PDF Document Ambiental

PDF Memòria descriptiva

PDF Plànols (1)

PDF Plànols (2)