Torna

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

216e/2018 Modificació puntual NNSS Es Mercadal introducció ús residencial col·lectiu hoteler parcel·la del Molí i a illa cadastral núm. 63462 nucli de Fornells TM Es Mercadal

PDF Memòria descriptiva i justificativa

PDF Document Ambiental