Torna

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

194E/2018 Modificació puntual PGOU part del Sector Llevant - Façana Marítima

PDF Document Incial estratègic

PDF Memòria descriptiva i justificativa

PDF Memòria social

PDF Normes urbanístiques

PDF Plànol

PDF Plànol