Torna

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

184a/2018 Ampliació i redistribució interior d'edificació pel canvi d'ús a equipament esportiu TM Palma

PDF Document Ambiental

PDF Memòria descriptiva

PDF Plànol situació

PDF Conjunt estat actual

PDF Esquemes estat actual

PDF Estat projectat planta baixa

PDF Estat projectat soterrani

PDF Annex I

PDF Annex II