Torna

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

141a/2020 Construcció d’edifici per a bodega de vi al lloc de Torralba, polígon 18, parcel·la 28 T.M. Ciutadella

PDF Document ambiental

PDF Avantprojecte

PDF Plànols