Torna

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

140a/2021 Instal·lació de molins per defensa antigelades, polígon 3 parcel·la 1386, polígon 4 parcel·la 120 T.M. Vilafranca de Bonany

PDF Projecte

PDF Document ambiental

PDF Estudi de repercusions