Torna

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

139e/2021 Modificació Puntual 26 de les NNSS de Porreres per a la incorporació de l’àmbit de sòl delimitat en l’autorització minera com a ús extractiu

PDF Document ambiental

PDF Memoria justificativa

PDF Planol classificacio sol abril 2019

PDF Planol classificacio sol març 2020