Torna

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

139e/2020 Modificació Puntual de les NNSS per a la delimitació del parc Verd T.M. Costitx

PDF Document ambiental

PDF Estructura general

PDF Estudi impacte paisagístic

PDF Memòria

PDF Ordenació rústic