Torna

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

Empleo  

130E/2017 Pla Director Sectorial de

Residus no perillosos de Mallorca

  1. PDF Document inicial estratègic
  2. Documents d'avanç:
    1. PDF  Document d'avanç avaluació ambiental
    2. PDF  Annex I. Plànol àrees que potencialment podrien acollir equipaments