Torna

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

Empleo  

128e/15 Pla Especial de Protecció del Bé

d'Interès Cultural de Biniali

  1. PDF Avaluació ambiental estratègica simplificada
  2. PDF Memòria
  3. PDF Memòria (annexes)
  4. Arxiu Compres Mapes i Plànols