Torna

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

127e/2020 MP del PGOU de Pollença per a la seva adaptació al PORN mitjançant la supressió de la servitud d’accés a la mar i al Castell del Rei a través del camí de Ternelles T.M. Pollença

PDF Document ambiental

PDF Memòria informativa i justificativa

PDF Plànol estat actual

PDF Plànol modificat