Torna

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

124e/2020 Modificació PGOU articles 54, 88, 104, 108, 112, 116, 118, 119, 128, 130, 339.2 i 340 apartat 17 de les normes T.M. Palma

PDF Document ambiental

PDF Memòria