Torna

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

Empleo  

116e/2017 modificació 1/2017 NNSS,

implantació de l'ús turístic en el nucli

urbà del municipi de Lloseta

  1. PDF Document Ambiental Estratègic
  2. PDF Modificació puntual
  3. PDF Resum executiu