Torna

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

111a/2021 Projecte control processionària del pi tract. terrestre zones ús públic

PDF AIA simplificada 2021

PDF Annexes

PDF Memòria

PDF Plànols 1

PDF Plànols 2

PDF Plec de condicions - Pressupost