inici . inicio

desc_símbolo youtube ok.png    desc_símbolo instagram.png   desc_logo twiter.jpg   desc_símbolo facebok.png
 

Nomenaments i cessaments 2019

Decret 8/2019, de 8 de febrer, de modificació de nomenament de membres en el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el grup II, com a representants de les organitzacions sindicals més representatives en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Butlletí Número: 18
Data: 9 de febrer de 2019

Veure la normativa

Mitjançant la Llei 16/2012, de 27 de desembre, es va suspendre la vigència de la Llei 10/2000 i el funcionament del CES i, posteriorment, amb l’Acord del Consell de Govern de 29 d’abril de 2016, es varen deixar sense efecte les suspensions anteriors.
L’article 5 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, determina que la forma de designació i nomenament dels membres del CES és mitjançant un decret del Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, després d’haver rebut les propostes i les designacions corresponents.

En data de 28 de gener de 2019, va entrar en el Registre del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears un escrit de l'organització sindical Unió de Treballadors, a través del qual sol·liciatva la modificació dels seus membres integrats en el grup II.

Per tot això, a proposta del conseller de Treball, Comerç i Indústria, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de 8 de febrer de 2019,

DECRET

Deixar sense efectes els nomenaments dels següents membres titulars del Consell Econòmic i Social de les Illes Primer. Balears, de les organitzacions sindicals més representatives en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en representació de la Unió General de Treballadors:
L’efectuat a favor de la Sra. Rosario García Puertas, en la lletra b) de l’apartat 2 del punt primer del Decret 65/2016, d’11 de novembre, pel qual es nomenen els membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears.
L’efectuat a favor del Sr. Francisco Javier Capó Parrilla, en la lletra b) de l’apartat 2 del punt primer del Decret 65/2016, d’11 de novembre, pel qual es nomenen els membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears.
Segon. Deixar sense efectes el nomenament del següent membre suplent del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, de les organitzacions sindicals més representatives en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en representació de la Unió General de Treballadors:
L’efectuat a favor del Sr. Sebastián Lora Sánchez, en la lletra b) de l’apartat 2 del punt primer del Decret 65/2016, d’11 de novembre, pel qual es nomenen els membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears.

Tercer. Nomenar, d’acord amb l’article 5 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, a proposta i designació de la Unió General de Treballadors, els membres següents, inclosos en el grup II, com a membres titulars representants de l’entitat esmentada, en el Consell Econòmic i Social:
La Sra. Sonia Saavedra Ferreira.
El Sr. Sebastián Lora Sánchez.
Quart. Nomenar, d’acord amb l’article 5 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, a proposta i designació de la Unió General de Treballadors,
el membre següent, inclòs en el grup II, com a membre suplent representant de l’entitat esmentada, en el Consell Econòmic i Social:
El Sr. José María Roqueta Sansa.